Školské sestry sa vzdelávali

Školské sestry sa vzdelávali

Na pozvanie predstavenej Školských sestier de Notre Dame, sestry Metody Piatničkovej, sme v Beckove zrealizovali celodenné vzdelávanie pod názvom: „Ako vykročiť k spokojnejšiemu zasvätenému životu“. 😊 Bol to skutočne požehnaný čas, ktorý priniesol všetkým zúčastneným množstvo informácií, inšpirácií, ale aj