S gymnazistami o komunikácií

S gymnazistami o komunikácií

Takmer 100 stredoškolákov z Gymnázia Konštantinova v Prešove si v rámci vyučovania v prvý marcový štvrtok užilo interaktívny workshop “PÁRty” na tému “V čom tkvie tajomstvo dobrej komunikácie”.  O tom, že ich téma zaujala svedčia ich vlastnoručne písané spätné väzby. 

Na párty v Bardejove

Na párty v Bardejove

S workshopom PÁRty vycestovali tentokrát Katka s Kamilom až za Bardejov. Prijali pozvanie don Vila Riška SDB na víkendovku viac ako 50 birmovancov. Partia mladých ľudí, ktorých už o týždeň čaká prijatie sviatosti birmovania, sa na dve hodiny zahĺbili do

Medzi mladými na T22

Medzi mladými na T22

Workshop PÁRty na tému „V čom tkvie tajomstvo dobrej komunikácie“ vzbudil záujem aj u organizátorov Národného stretnutia mládeže, ktoré sa v dňoch 28. – 31. 7. 2022 konalo v Trenčíne pod názvom T22. Tento workshop bol súčasťou popoludnia angažovanosti a

Prvá séria PÁRty za nami

Prvá séria PÁRty za nami

Máme sa sebou prvú sériu PÁRty workshopov pod názvom V čom tkvie tajomstvo dobrej komunikácie. Takmer 70 mladých ľudí zo saleziánskych stredísk na Trnávke a Miletičke si počas piatich večerov mohlo vyskúšať niektoré praktické aktivity a dozvedieť sa nové vedomosti