Návšteva don Eusebia Muñoza

Návšteva don Eusebia Muñoza

Koncom mája nás vo Family Graden navštívil významný hosť. Don Eusebio Muñoz – celosvetový delegát pre saleziánsku rodinu, v sprievode slovenského provinciálneho delegáta Don Pavla Gracha. Z jeho slov vyberáme: “Konečne laici začínajú robiť to, čo by mali – lebo

Konferencia Chudoba a rodina v NR SR

Konferencia Chudoba a rodina v NR SR

Že sa na chudobu dá pozrieť aj inými očami, ako sa zvyčajne dívame, presvedčila účastníkov konferencie s názvom Chudoba a rodina, ktorú organizovalo Fórum kresťanských inštitúcií, naša riaditeľka, Katarína Baginová. Vo svojom príspevku v NR SR, preniesla pohľad z chudoby materiálnej, na chudobu vzťahov, ktorá