Na základe pozitívnych spätných väzieb z pilotnej verzie z mája tohto roku ponúklo v dňoch 19 a 20. 11. naše centrum kurz “Ja ako triedny učiteľ” ďalším desiatim učiteľom. Opäť sme ho zrealizovali online formou a vďaka tomu sme na kurze privítali zástupcov škôl z blízkych, ale aj vzdialených končín Slovenska. Tentokrát to boli šiesti učitelia z Považskej Bystrice, dvaja zo Sniny a po jednom z Banskej Bystrice a z Bratislavy. Zamerania a ciele kurzu sa nezmenili voči pilotnej verzií, tzn. „aby triedni vedeli byť triednymi“, uvedomiť si a rozpoznať kto pred nimi stojí – dôležitosť vývojových štádií detí a mladých, spoznať a pracovať so svojimi emóciami a emóciami žiakov, získať kľúčové kompetencie pre prácu so žiakmi, rodičmi. V neposlednom rade išlo o identifikovanie spôsobov, ako vylepšiť vzťahy so žiakmi, rodičmi, kolegami, vedením školy. Už teraz sa tešíme na ďalšiu reprízu kurzu a ďalších absolventov.

Zo spätných väzieb účastníkov:

“Vďaka za množstvo podnetov, pohľadov a názorov na povolanie učiteľa a jeho osobnosť. na zamyslenie.”

“Inšpirácia a podnety na zamyslenie vo viacerých oblastiach práce so samým sebou, so žiakmi, kolegami…”

“Je to niečo, z čoho môže človek čerpať veľmi dlho, spätne sa k informáciám vrátiť a využiť ich v živote v reálnych situáciách.”

“Potreba vedieť sa zastaviť, zreflektovať, aj počas práce nestrácať kontakt so sebou.”

“Výborná kvalita kurzu čo do obsahu aj formy. A potom tiež to, že dôležité je, aby človek prijal sám seba, aby bol vyrovnaná osobnosť a potom sa dokážu pohnúť veci aj v školskom prostredí.”

“Zaujímavé, inšpiratívne, prepojenie do praxe s deťmi a rodičmi.”

“Zaujímavé pohľady na už známe veci – široká paleta ponúkaných informácií – psychológia v skratke (pedagogická, vývinová :).”

“Veľká vďaka za množstvo info – prešli očami, ušami, prstami (pri písaní), ešte musia prejsť rozumom a usadiť sa v srdci – aby vznikol návyk.”

Ďalší kurz pre triednych učiteľov
Tagy: