Naše centrum pokračuje v rozširovaní ponuky preventívnych aktivít v oblasti vzdelávania. Tou najnovšou je vzdelávací kurz pre učiteľov pod názvom “Ja ako triedny učiteľ”. Jeho pilotnú verziu absolvovalo v dňoch 14. a 15. mája 18 triednych učiteľov z cirkevných škôl z rôznych kútov Slovenska (Bratislava, Žilina, Trnava, Turzovka, Skalité, Banská Bystrica a Snina). Cieľom kurzu bolo posilniť rolu triedneho učiteľa – „aby triedni vedeli byť triednymi“, uvedomiť si a rozpoznať kto pred nimi stojí – dôležitosť vývojových štádií detí a mladých, spoznať a pracovať so svojimi emóciami a emóciami žiakov, získať kľúčové kompetencie pre prácu so žiakmi, rodičmi. V neposlednom rade išlo o identifikovanie spôsobov, ako vylepšiť vzťahy so žiakmi, rodičmi, kolegami, vedením školy. Vzhľadom na “koronačas” sa kurz realizoval online formou, ktorá nám nezabránila vytvoriť veľmi priateľské a otvorené spoločenstvo. Autormi a zároveň lektormi kurzu sú Mgr. Eva Rušínová, FMA; Mgr. Peter Naňo, SDB; Mgr. Katarína Baginová, PCC (ICF) a Ing. Kamil Bagin. Kurz plánujeme realizovať aj v budúcnosti. Na základe podnetov zo spätných väzieb účastníkov pilotnej verzie tvoríme taktiež ďalšie nadstavbové programy.

Zo spätných väzieb účastníkov:

  • “Všetko, čo sa tu hovorilo bolo z praxe a veľmi užitočné.”
  •  “Veľký pokoj a nová inšpirácia, iskra, vzpruha, ktorú cítim po týchto dvoch dňoch. Nový pohľad, obnovenie chute a radosti do ďalšej práce. Budem veľmi odporúčať.”
  • “Najmä to, že prínos kurzu je vo veľkej miere pre môj osobný rast, ale zároveň aj pre dobro školy, rodičov a samozrejme žiakov. “
  • “Človek získa iný pohľad na mnohé veci, ktoré súvisia s procesom edukácie, získa cenné rady od lektorov, kolegov a dokáže si uvedomiť, že každá situácia je riešiteľná. :)”
  • “Kolegom by som ho odporučila ako cenný čas, kedy spoznajú seba, ako my fungujeme a ako my svojím správaním ovplyvňujme žiakov a študentov.”
  • “Bolo to objavenie nového pohľadu na pedagogickú prax.”
Vzdelávací kurz pre učiteľov
Tagy: