Spolupráca s médiami

Už niekoľko mesiacov spolupracuje naša riaditeľka Katka Baginová spolu so svojím manželom Kamilom s tvorcami Katolíckych novín. Prijali ponuku a stali sa tak pravidelnými prispievateľmi do rubriky listáreň, v ktorej ako dlhoroční manželia, rodičia štyroch detí, saleziáni spolupracovníci, ale aj