TÍM FAMILY GARDEN


 • riaditeľka centra
 • koučka (ICF)
 • lektorka a mentorka
 • vedenie kancelárie
 • správa financií a pokladne
 • štatutár OZ
 • projektový manažér centra
 • lektor
 • štatutár OZ

SPOLUPRACOVNÍCI


 • salezián a kňaz
 • duchovná správa
 • konzultant vzdelávacích kurzov
 • lektorka PPR metód
 • vedenie Poradne plodnosti
Mgr. Eva Rušínová FMA
 • saleziánka
 • kresťanská koučka a lektorka
 • správa sociálnych sietí
 • jazykové korektúry textov
 • konzultant a facilitátor
 • salezián a kňaz
 • duchovná správa
 • konzultant vzdelávacích kurzov
Mgr. Eva Rušínová FMA
 • saleziánka
 • kresťanská koučka a lektorka
 • konzultant a facilitátor
 • fotograf a kameraman
 • zvukový technik

Odborní garanti