TÍM FAMILY GARDEN


 • riaditeľka centra
 • koučka (ICF)
 • lektorka a mentorka
 • vedenie kancelárie
 • správa financií a pokladne
 • projektový manažér centra
 • lektor

SPOLUPRACOVNÍCI


 • kouč (ICF)
 • lektor a mentor
 • garant výcviku "Kresťanský kouč"
Mgr. Eva Rušínová FMA
 • saleziánka
 • kresťanská koučka a lektorka
 • salezián
 • kňaz, pedagóg a lektor
 • lektorka PPR metód
 • vedenie Poradne plodnosti
 • konzultant a facilitátor
 • saleziánka
 • provinciálna predstavená sestier saleziánok
 • konzultantka pre vzdelávacie kurzy
 • koučka (ICF)
 • lektorka a mentorka
 • kresťanská koučka a mentorka
 • salezián a kňaz
 • duchovná správa
 • konzultant vzdelávacích kurzov
JANA GAVALDA BELLANOVÁ
 • grafička - print
 • fotograf a kameraman
 • fotografka
 • grafička - online
 • správa FB
 • redaktorka
 • jazykové korektúry textov
 • zvukový technik
 • salezián
 • konzultant vzdelávacích kurzov
 • gynekológ a pôrodník
 • konzultant PPR

Odborní garanti


 • salezián a kňaz
 • duchovný garant
 • kouč (ICF)
 • lektor a mentor
 • garant výcviku "Kresťanský kouč"
 • saleziánka
 • provinciálna predstavená sestier saleziánok
 • konzultantka pre vzdelávacie kurzy