Poradňa plodnosti vznikla koncom roka 2015 pod vedením lekárky a vysokoškolskej pedagogičky MUDr. Renáty Mikušovej, PhD., ktorá je zároveň lektorkou Symptotermálnej metódy – Bonnská škola a tiež Billingsovej ovulačnej metódy.

Prostredníctvom nej vám ponúkame:

 • Prednášky/semináre o fyziológii ľudskej plodnosti
  • Ako funguje môj menštruačný cyklus, rozumiem mu?
  • Ako porozumieť svojej plodnosti?
  • Ako spoľahlivo rozlíšiť plodné obdobie v mojom cykle?
  • Ako si zodpovedne naplánovať počet detí bez používania antikoncepcie?
  • Ako správne určiť termín pôrodu nášho dieťatka?
  • Ako žiť našu manželskú intimitu podľa Božieho zámeru?
 • Individuálne stretnutia so snúbencami/manželmi/dievčatami/ženami, ktorí sa chcú naučiť prakticky používať Symptotermálnu metódu – Bonnskú školu alebo Billingsovu ovulačnú metódu
 • Sprevádzanie snúbencov/manželov/dievčat/žien pri vyhodnocovaní záznamov Symptotermálnej metódy – Bonnská škola alebo Billingsovej ovulačnej metódy

Komu môže naša Poradňa poslúžiť?

 • Všetkým ženám/manželom v reprodukčnom veku
 • Všetkým dievčatám/ženám, ktoré už nechcú užívať hormonálnu antikoncepciu
 • Mamičkám počas dojčenia
 • Manželom, ktorí majú strach z možného otehotnenia a svoju manželskú intimitu chcú prežívať v radosti z daru sexuality

Kontakt: plodnost@familygarden.sk