Prihlasovanie ukončené

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s druhou vlnou šírenia koronavírusu vám ponúkame online verziu kurzu v termíne 19. - 20.11.2020. Viac info nájdete TU
Ako efektívne komunikovať so žiakmi, rodičmi, vedením školy, ako riešiť vypätú situáciu či konflikt? Ako si mám všímať každého žiaka individuálne?  Ako lepšie rozpoznať, čo prežíva dieťa predo mnou? Ako mám zvládať nahromadené emócie? Ako ustáť neprimeraný tlak rodičov? Ako viesť triednickú hodinu, aby to bolo pre žiakov zaujímavé?

24.9. - 25.9.2020

vo Family Garden

Kurz plne obsadený

Výcvikový program Kresťanský kouč umožňuje účastníkom svojim rozsahom 120 hodín, osvojiť si zručnosti, nástroje a techniky potrebné k plnohodnotnému uplatneniu sa ako životný kouč. Program vychádza z kresťanského poňatia koučingu, ktorým je dialóg dvoch Božích detí v Božej prítomnosti. Obsah programu je plne v súlade so štandardmi International Coach Federation (ICF) a Christian Coaches Network International (CCNI).

16.9. - 12.12.2020

vo Family Graden

Ďakujeme za váš záujem. Ďalší termín workshopu zverejníme čoskoro.
Prvý z troch workshopov zo série „Cesty k posilneniu nášho manželstva“, zameraný na zlepšenie komunikácie a vzájomného porozumenia, na riešenia konfliktov a na lepšie sebapoznanie.
„V kríze, ktorej sa nečelí, sa najviac poškodzuje komunikácia. Takýmto spôsobom, kúsok po kúsku, sa z osoby, ktorá bola „tou, ktorú milujem“, postupne stáva „tá, ktorá ma celý život sprevádza“, potom už len „otec alebo matka mojich detí“a napokon cudzí človek." (Amoris Laetitia 233)

03.10.2020

vo Family Garden

Druhý z troch workshopov zo série „Cesty k posilneniu nášho manželstva“, zameraný na porozumenie a prijatie daru rozdielnosti muža a ženy, objavenie spôsobu, ako prísť na to,  čo ten druhý potrebuje...aj v oblasti intímneho života.
„Azda najdôležitejšia úloha muža a ženy v láske je táto: navzájom si pomáhať byť viac mužom a viac ženou. Dať vyrásť znamená pomôcť druhému, aby sa vytvaroval vo vlastnej identite." (Amoris Laetitia 221)

17.10.2020

vo Family Garden

Prihlasovanie spustené

Ako efektívne komunikovať so žiakmi, rodičmi, vedením školy, ako riešiť vypätú situáciu či konflikt? Ako si mám všímať každého žiaka individuálne?  Ako lepšie rozpoznať, čo prežíva dieťa predo mnou? Ako mám zvládať nahromadené emócie? Ako ustáť neprimeraný tlak rodičov? Ako viesť triednickú hodinu, aby to bolo pre žiakov zaujímavé?

19.11. - 20.11.2020

online (cez Zoom)

Tretí z troch workshopov zo série „Cesty k posilneniu nášho manželstva“, zameraný na dôležitosť pochopenia jednoty vo výchove detí, na zručnosti vhodnej komunikácie s deťmi v predškolskom, ale aj pubertálnom veku a na skvalitnenie vzťahov v širšej rodine.
„Keď život lásky v prvých rokoch manželstva uviazne, prestane sa hýbať, nemá už ten zdravý nepokoj, ktorý ho poháňa vpred. Tanec projektovaný tou mladou láskou, tanec s tými očarenými očami plnými nádeje, sa nesmie zastaviť." (Amoris Laetitia 219)

5.12.2020

vo Family Garden

Cieľom kurzu je napomôcť zasväteným osobám dešifrovať realitu vlastnej osoby, spoznanie samej seba ako daru pre budovanie spoločenstva. Taktiež rozpoznať a pracovať s kľúčovými prvkami, ktoré tvoria základ pre vytváranie harmonických vzťahov.

jar 2021

vo Family Garden

Prihlasovanie už čoskoro

Výcvikový program Kresťanský kouč umožňuje účastníkom svojim rozsahom 120 hodín, osvojiť si zručnosti, nástroje a techniky potrebné k plnohodnotnému uplatneniu sa ako životný kouč. Program vychádza z kresťanského poňatia koučingu, ktorým je dialóg dvoch Božích detí v Božej prítomnosti. Obsah programu je plne v súlade so štandardmi International Coach Federation (ICF) a Christian Coaches Network International (CCNI).

jar 2021

vo Family Graden

Vzdelávací kurz pre trénerov je zameraný na posilnenie výchovnej roly trénera, na identifikáciu kľúčových prvkov práce so zverencami a na budovanie vzájomných vzťahov s deťmi a s ich rodičmi.

jar 2021

vo Family Garden