Na pozvanie predstavenej Školských sestier de Notre Dame, sestry Metody Piatničkovej, sme v Beckove zrealizovali celodenné vzdelávanie pod názvom: „Ako vykročiť k spokojnejšiemu zasvätenému životu“. 😊 Bol to skutočne požehnaný čas, ktorý priniesol všetkým zúčastneným množstvo informácií, inšpirácií, ale aj otázok na zamyslenie. Lektormi kurzu boli Katka a Kamil Baginovci spolu so sestrou Evou Rušínovou FMA. Tento typ kurzu sme už v minulosti zrealizovali viac krát, prezenčne, aj formou online. Špecifikom kurzu v Beckove bolo, že sa po prvý krát uskutočnil pre sestry z tej istej komunity. 

A prečo by tento kurz jeho účastníčky doporučili aj iným reholiam/spoločenstvám? Ponúkame zopár z ich vyjadrení:

„Môžu sa vzájomne inšpirovať, poznať, že sestra je pre nás dar taká, akú ju stvoril Boh.”

„Keď tým prejde väčšina provincie, môžeme si navzájom viac pomáhať na ceste, povzbudzovať sa a viac sa chápať, nielen čo vidím (20%), ale brať do úvahy tých 80% pod povrchom, ktoré nevidím.”

„Je to veľký prínos pre komunitu, ak to počujú sestry spoločne..”

„Myslím, že sa to hodí každému, kto chce rásť – či už jednotlivo, alebo v komunite. Spoločenstvo je obrovská devíza i kríž. Ako využiť charizmy a odlišnosti druhého.”

„Zjednocuje to komunitu, aj napriek rozdielnosti.”

„Vypočujú si to viaceré sestry, každej sa to osobitne dotýka, čo myslím, že postupne ovplyvní celú kongregáciu.”

„Pre uzdravenie vzťahov v komunitách, pre slobodnejší a radostnejší život.”

„Pre znovupochopenie, znovuobjavenie bohatstva, originality a jedinečnosti, ktoré skrýva v sebe každá osoba a taktiež “oprášenie” si možností efektívnej komunikácie.”

„Patrí to medzi kroky k budovanie lepšieho spoločenstva.”

Školské sestry sa vzdelávali