Od saleziánov spolupracovníkov v Prešove k nám na jar 2023 prišiel nový podnet. Tentokrát sa týkal animátorov rodinných spoločenstiev, ktoré majú v prešovskom saleziánskom stredisku už skoro 50 ročnú tradíciu. Na základe tohto podnetu a najmä konkrétnych potrieb sme vytvorili nový vzdelávací kurz “FARS – Formácia animátorov rodinných spoločenstiev”.  Jeho hlavnými témami sú: základné zručnosti facilitácie skupiny – ako sa dá viesť skupina k dohode, zvládania konfliktov a problémových situácií v skupine, vyjasnenie si vlastnej motivácie pre túto službu, základy rétoriky a sebavedomejšieho vystupovania a viacero ďalších.

Čo si účastníci workshopu odniesli, ako pre nich najdôležitejšie?

„Poznanie, že je vo mne schopnosť veci meniť, robiť ich lepšie – aj tie, ktoré mi v živote nejdú.“

„Kurz bol pre mňa motivačným momentom. Dávanie správnych otázok, navádzanie druhého k odpovediam a k pomenovaniu problémov mi, verím, prinesie ovocie do vzťahov.“

„Som slabý vo verbálnej komunikácii a chcem sa snažiť ju aspoň trochu zlepšiť.“

„Chcem zmeniť moju vnútornú motiváciu na vedenie stretka, pripomínať si neustále význam a cieľ stretka, byť dôsledná v jeho príprave.“

„Kurz je veľmi konkrétny, pomôže reálne zmeniť komunikáciu s inými ľuďmi.“

 

Formácia animátorov rodinných spoločenstiev
Tagy: