Rozhovor, ktorým môžeme pomáhať druhým

Rozhovor, ktorým môžeme pomáhať druhým

Osvojenie si komunikačných zručností, ktorými je možné viesť sprevádzajúci rozhovor tak, aby sprevádzaný nielen našiel svoje vlastné riešenie, ale najmä zaň prevzal zodpovednosť. To bolo cieľom workshopu pre absolventov základného kurzu ASAP. Tentokrát sa konal v Prešove. Účastníci workshopu mali