Konferencia Chudoba a rodina v NR SR

Konferencia Chudoba a rodina v NR SR

Že sa na chudobu dá pozrieť aj inými očami, ako sa zvyčajne dívame, presvedčila účastníkov konferencie s názvom Chudoba a rodina, ktorú organizovalo Fórum kresťanských inštitúcií, naša riaditeľka, Katarína Baginová. Vo svojom príspevku v NR SR, preniesla pohľad z chudoby materiálnej, na chudobu vzťahov, ktorá

FAMILY GARDEN na konferencii v NRSR

FAMILY GARDEN na konferencii v NRSR

Pri príležitosti Svetového dňa rodiny sa 13.5.2015 pod záštitou podpredsedníčky Národnej rady SR Eriky Jurinovej konala konferencia s názvom „Ako podporovať rodinu v 21. storočí?“. Konferencia sa venovala najmä dvom tematickým okruhom – ako podporovať zakladanie rodiny a ako udržať