Lepšie porozumieť svetu svojich emócií, viac spoznať seba, svoje emočné silné stránky, ale aj tomu, prečo mám niekedy prehnané reakcie. Toto všetko, s cieľom budovania lepších vzťahov v pracovnom či osobnom živote, bolo hlavným zámerom osobnostného rozvojového workshopu pre učiteľky cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej z bratislavskej Petržalky. 

O tom, že každý deň ich práce je plný rôznych emócií niet pochýb. Ako ich ale zvládať tak, aby v ich každodenných vzťahoch – s deťmi, ich rodičmi, kolegyňami, ale aj v ich súkromí, neboli zdrojom nedorozumení? 

Účastníčky celý deň usilovne pracovali s ich osobnostnými portrétmi, ktoré boli vygenerované na základe ich odpovedí na desiatky otázok v dotazníku psychometrického nástroja Lumina Emotion. Okrem svojho sebapoznania odchádzali aj s vlastnými konkrétnymi podnetmi na zmeny v ich modeloch správania.

Súčasťou workshopu je aj individuálny koučovací rozhovor v trvaní 90 minút.

 

Ako lepšie porozumieť svojim emóciám?
Tagy: