V príprave snúbencov na vstup do manželstva Family Garden spolupracuje s farnosťou Panny Márie pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici takmer 10 rokov. Ide o tímovú spoluprácu sprevádzajúcich manželských párov, z radov saleziánov spolupracovníkov (ASC) a kňazov z farnosti Panny Márie pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici. Jej cieľom je napomôcť snúbencom sa čo najlepšie pripraviť na manželské spolužitie. Sprevádzajúci manželia svojím svedectvom poukazujú na kľúčové témy či problémy, ktoré sa v ich vzťahu vyskytli, ako si s nimi poradili, prípadne, ako našli riešenie. Bližšie informácie o spôsobe prípravy, podmienkach a možnosti prihlásenia sa nájdete na linku hlavného organizátora prípravy: http://mileticka.sk/farnost-sviatosti-sviatost-manzelstva/