Príprava snúbencov na vstup do manželstva je tímovou spoluprácou sprevádzajúcich manželských párov z radov saleziánov spolupracovníkov (ASC) a kňazov z farnosti Panny Márie pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici. Jej cieľom je napomôcť snúbencom sa čo najlepšie pripraviť na manželské spolužitie. Sprevádzajúci manželia svojím svedectvom poukazujú na kľúčové témy, či problémy, ktoré sa v ich vzťahu vyskytli, ako si s nimi poradili, prípadne, ako našli riešenie. Záujemcov o snúbeneckú prípravu s manželskými pármi z FAMILY GARDEN prosíme, aby sa zaevidovali osobne na farskom úrade farnosti Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej 7 alebo e-mailom na: fara.mileticova@gmail.com.