Výcvik KK online

Výcvik KK online

V období prebiehajúcej pandémie koronavírusu a prijatých prísnych opatreniach sa čas vo Family Garden nezastavil. Je za nami prvé trojdnie výcvikového kurzu “Kresťanský kouč.” Prebehol inak, ako sme si pôvodne predstavovali.