Po úspešnom seminári o citovom živote v komunite, pod vedením sr. Anny Bissi z Talianska, z novembra minulého roka, a najmä na základe podnetov zo spätných väzieb účastníčok, sme pripravil nový vzdelávací kurz pod názvom “Ako vykročiť k spokojnejšiemu zasvätenému životu”. Za jeho prípravou a realizáciou stojí Katarína Baginová a Eva Rušínová FMA. Hlavnými cieľmi tohto vzdelávania je napomôcť zasväteným osobám dešifrovať realitu vlastnej osoby, ako daru pre budovanie spoločenstva, ako aj rozpoznať a pracovať s kľúčovými prvkami,  ktoré tvoria základ pre vytváranie harmonických vzťahov (emócie a morálne hodnotenie, zvládanie konfliktov a presvedčenia).

Pilotnú realizáciu tohto kurzu absolvovalo v našich priestoroch v dňoch 6. a 7. marca 21 rehoľných sestier z rôznych reholí  (školské sestry, saleziánky, tešiteľky, anglické panny, služobníčky a sestry Panny Márie útechy). Boli z rôznych kútov Slovenska, ba dokonca aj z Čiech. Na základe ich spätných väzieb sa javí, že kurz a jeho obsah mimoriadne vystihol potreby tejto cieľovej skupiny. Family Garden preto plánuje tento kurz zopakovať a zároveň pripravuje jeho ďalšie nadstavbové pokračovania.

Nové vzdelávanie pre zasvätené osoby