Projekt Služba sprevádzajúceho rozhovoru

Projekt Služba sprevádzajúceho rozhovoru

Dvojmesačný pilotný projekt Služba sprevádzajúceho rozhovoru, ktorý realizovalo Poradenské centrum pre rodiny – FAMILY GARDEN je ukončený. Jeho cieľom bolo poskytnúť ľuďom v „korona čase” online koučovacie rozhovory s kresťanskými koučmi. O kresťanskom koučingu zrejme už viacerí čo-to počuli, avšak

Výcvik KK online

Výcvik KK online

V období prebiehajúcej pandémie koronavírusu a prijatých prísnych opatreniach sa čas vo Family Garden nezastavil. Je za nami prvé trojdnie výcvikového kurzu “Kresťanský kouč.” Prebehol inak, ako sme si pôvodne predstavovali.