Počas uplynulého roka viacerí z nás zaznamenali výrazný nárast problémov v rodinách, ktoré neraz vyústili do neriešiteľných konfliktov a kríz. Mladí ľudia často strácajú dôveru v nerozlučnosť manželského zväzku, zmysluplnosť úsilia budovania pevných vzťahov v rodinách a ochotu obetovať sa pre dobro druhých. Následky pandémie na naše rodiny a vzťahy budeme zrejme prekonávať dlho, ale ako nás povzbudzuje aj Svätý Otec František:

„Keď sa cítime opustení a trochu aj skľúčení a zdá sa nám, že táto tma nikdy nepominie, mať a šíriť nádej znamená byť ohlasovateľmi pravej radosti a dôvery v svet, ktorý príde: toto sú skutočne životne dôležité potreby.“

Aj vďaka vašim 2 % z dane poukázaným pre FAMILY GARDEN sa nám minulý rok poradilo realizovať viacero aktivít pre zdravšie vzťahy v rodinách.

Z tých najdôležitejších vyberáme:

  • na našich vzdelávacích kurzoch sa zúčastnilo 352 účastníkov z celého Slovenska,
  • zrealizovali sme 7 kurzov ASAP pre 117 účastníkov, 2 webináre a 1 workshop ASAP PLUS pre 41 účastníkov, osobnostný rozvojový program Lumina Emotion pozostávajúci z 2 workshopov a 90 min individuálneho koučovacieho rozhovoru pre 22 účastníkov, workshop a individuálny koučovací rozhovor pre 8 učiteliek CMŠ Márie Mazzarellovej, workshop pre 44 školských sestier františkánok, 7 workshopov PÁRty pre viac ako 120 mladých 
  • podieľame sa na novej tvorbe relácie v TV LUX "Dá sa to aj inak", zameranej na zlepšenie zručností komunikácie.
  • viac informácií o nás a našej činnosti nájdete v udalostiach na našej web stránke, ako aj vo výročnej správe.

Aj naďalej plánujeme v týchto a ďalších nových aktivitách pokračovať!

Už vopred vám ďakujeme, ak sa tento rok rozhodnete poukázať nášmu centru vaše 2 % z dane. Opäť tak budeme môcť ponúkať naše služby pre manželov, snúbencov, jednotlivcov – členov rodín a spoločenstiev.

Tým, ktorí nám zostávate verní a okrem svojich 2 % už ste alebo sa stanete členmi našej FAMILY, ďakujeme dvojnásobne.

Naše údaje pre 2%:

IČO: 42413273 (zarovnajte k pravému okraju)
Obchodné meno (názov): Poradenské centrum pre rodiny - FAMILY GARDEN
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Pavlovičova 3, 821 04 Bratislava

Tu nájdete všetky dôležité termíny


Bližšie pokyny:

Zamestnanci

  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Naše predvyplnené tlačivo je k dispozícií na stiahnutie.
  • V prípade potreby si pozrite aj detailný postup pre zamestnancov.

Fyzické osoby - živnostníci

  • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania nájdete vyššie.
  • V prípade potreby si pozrite aj detailný postup pre fyzické osoby, ktoré si samé spracúvajú daňové priznanie.

Právnické osoby

  • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania nájdete vyššie.
  • V prípade potreby si pozrite aj detailný postup pre právnické osoby.