Dnes my potrebujeme vás, aby sme tu mohli byť aj zajtra. Pre iných a možno práve pre vás...

Bez vašej finančnej podpory to však nezvládneme. Lebo veríme, že dobro sa násobí.

Ako na to? Viac informácií 

FAMILY GARDEN môžete podporiť jednorazovým darom, alebo pravidelnými platbami na číslo účtu:

IBAN: SK46 0200 0000 0034 4751 6859

Ďakujeme!

Taktiež môžete využiť Pay by square platbu – stačí naskenovať príslušný QR kód bankovou aplikáciou vo Vašom telefóne

10 EUR

 

 

 

20 EUR

 

 

30 EUR