Ďalší kurz pre triednych učiteľov

Na základe pozitívnych spätných väzieb z pilotnej verzie z mája tohto roku ponúklo v dňoch 19 a 20. 11. naše ...
Read More

Pokračovanie workshopov pre manželov

Druhú októbrovú sobotu zrealizovali Katarína a Kamil Baginovci ďaľší workshop pre manželov, pod názvom „Sme úplne rozdielni, tak ako si ...
Read More

Prvý workshop pre manželov

Po dlhých mesiacoch príprav sme v sobotu 3. októbra 2020 zrealizovali prvý zo série worshopov pre manželov pod názvom „Máme ...
Read More

Projekt Služba sprevádzajúceho rozhovoru

Dvojmesačný pilotný projekt Služba sprevádzajúceho rozhovoru, ktorý realizovalo Poradenské centrum pre rodiny – FAMILY GARDEN je ukončený. Jeho cieľom bolo ...
Read More

Na výjazde do tábora rodín

Koncom júla manželia Baginovci vycestovali na pozvanie otca Andreja Darma na rodinný tábor, ktorý si zorganizovali manželské páry z farnosti Trnavá ...
Read More

Výcvikový kurz Kresťanský kouč – jar 2020

Výcvikový kurz Kresťanský kouč- jar 2020 prebehol kvôli korone takmer celý v online prostredí. Napokon sa účastníci predsa len so svojimi ...
Read More

Vzdelávací kurz pre učiteľov

Naše centrum pokračuje v rozširovaní ponuky preventívnych aktivít v oblasti vzdelávania. Tou najnovšou je vzdelávací kurz pre učiteľov pod názvom ...
Read More

Výročná správa o našej činnosti – rok 2019

Ďalší zaujímavý rok je za nami. Pozývame vás pripomenúť si kľúčové udalosti života Family Garden v našej aktuálnej Výročnej správe ...
Read More