S gymnazistami o komunikácií

S gymnazistami o komunikácií

Takmer 100 stredoškolákov z Gymnázia Konštantinova v Prešove si v rámci vyučovania v prvý marcový štvrtok užilo interaktívny workshop “PÁRty” na tému “V čom tkvie tajomstvo dobrej komunikácie”.  O tom, že ich téma zaujala svedčia ich vlastnoručne písané spätné väzby. 

14-ty kurz ASAP

14-ty kurz ASAP

16. až 18. február bol termínom v poradí 14-teho kurzu “ASAP – Ako sprevádzať a pomáhať”. Tentokrát opäť v Bratislave. Teší nás, že sa ďalších 20 ľudí rozhodlo investovať do svojho osobného rozvoja. Jednak aby lepšie spoznali seba, ale tiež,

Záujem o ASAP narastá

Záujem o ASAP narastá

Už v poradí trinásty kurz ASAP sme koncom novembra zrealizovali v našich priestoroch, vo Family Garden. Veľmi nás teší  čoraz väčší záujem o toto vzdelávanie. Tentokrát sme kapacitu kurzu nielen naplnili, ale prekročili. Viac to už nešlo, naše priestory to, žiaľ,

Ako sa lepšie pripraviť na rehoľný život

Ako sa lepšie pripraviť na rehoľný život

Súčasťou prípravy rehoľných sestier – junioriek pred zložením večných sľubov bol aj celodenný workshop v našom centre pod názvom “Ako vykročiť s spokojnejšiemu zasvätenému životu”. 14 junioriek zo štyroch reholí: saleziánky, satmárky, anglické panny a sociálne sestry si prešlo viacero

Rozhovor, ktorým môžeme pomáhať druhým

Rozhovor, ktorým môžeme pomáhať druhým

Osvojenie si komunikačných zručností, ktorými je možné viesť sprevádzajúci rozhovor tak, aby sprevádzaný nielen našiel svoje vlastné riešenie, ale najmä zaň prevzal zodpovednosť. To bolo cieľom workshopu pre absolventov základného kurzu ASAP. Tentokrát sa konal v Prešove. Účastníci workshopu mali

Na párty v Bardejove

Na párty v Bardejove

S workshopom PÁRty vycestovali tentokrát Katka s Kamilom až za Bardejov. Prijali pozvanie don Vila Riška SDB na víkendovku viac ako 50 birmovancov. Partia mladých ľudí, ktorých už o týždeň čaká prijatie sviatosti birmovania, sa na dve hodiny zahĺbili do

Pokračujeme ďalej

Pokračujeme ďalej

Každý nový kurz ASAP je výnimočný vďaka jedinečnej a neopakovateľnej atmosfére, ktorú vytvárajú účastníci kurzu. Tesne pred začiatkom kurzu veľká bázeň, na konci kurzu priateľské a dôverné objatia. Široká paleta emócií, svedectiev, ale aj hlboké úvahy a sebareflexie. K tomu