Na začiatku tohto roka bolo naše centrum oslovené Provinciálnou radou saleziánov spolupracovníkov na Slovensku (ASC) s prosbou o prípravu „niečoho“, čo by bolo nápomocné v oblasti pastorácie rodín. A tak sme sa dali do práce. Po niekoľko mesačných prípravách vznikol nový vzdelávací kurz pod názvom „ASAP - Ako Sprevádzať A Pomáhať“. Je určený pre manželov aj jednotlivcov, ktorí sa chcú zdokonaliť v práci so snúbencami alebo mladými manželmi v prvých rokoch manželstva. Jeho prvá pilotná verzia prebehla v dňoch 18. až 20. 6. 2021 v priestoroch Family Garden. Preukázanie otestovania alebo zaočkovania bolo samozrejmosťou. Ani horúce počasie neodradilo účastníkov pricestovať až z druhého konca republiky, napríklad z Košíc a Rožňavy.

Už po prvých spätných väzbách bolo zrejmé, že obsah kurzu, ale aj náš spôsob realizácie 5P - Prídem, Počujem, Pochopím, Precvičím, Používam bol pre účastníkov mimoriadne užitočný. Sme veľmi radi, že náš lektorský tím svojimi jedinečnými vstupmi obohatil kňaz salezián Karol Maník. Pre veľký záujem sa už 9. - 11.7. vidíme s ďalšími dvadsiatimi účastníkmi na repríze tohto kurzu.

Zo spätných väzieb účastníkov:

Tento kurz odporúčam, pretože mojou túžbou je, aby sa čím viac ľudí učilo spolu komunikovať tak, aby sa nezraňovali, ba naopak, aby ich láska a porozumenie rástli. Nech sa to - v dobrom slova zmysle - šíri ako mor 🙂

Boli to skvelé dni. Moju šéfku dnes pri obede veľmi zaujímalo, čo také sme preberali. Tak som jej vysvetľovala, ako napríklad oznámiť nepríjemnú vec a požiadať o nápravu spôsobom, ktorý nezraní. Hneď som použila reálny príklad z našej praxe 🙂 Bolo to účinné. Ďakujem vám veľmi veľmi pekne. A tak ideme ďalej skúšať a učiť sa počúvať aj rozprávať. Ale veru, už som si párkrát povedala: ach jaj, takto to veru nemalo vyzerať, toto som nemala povedať, teraz som mala byť ticho, no bude to dlhá cesta... Nech vás Pán Boh požehnáva!!! Ste vzácni.

ASAP – nový kurz v našej ponuke