Počet absolventov výcvikového kurzu “Kresťanský kouč – Základy kresťanského životného koučingu” v rámci celého Slovenska kontinuálne pribúda (od vzniku tohto kurzu v roku 2014 je ich viac ako 180). A tak vznikla myšlienka vytvorenia regionálnych skupín kresťanských koučov. Cieľom týchto skupín je najmä:

  • budovať spoločenstvo a vzájomne sa povzbudzovať v službe kresťanských koučov vo svojom lokálnom prostredí
  • pomáhať si navzájom v rámci budovania dôvery a spolupráce s miestnou Cirkvou, resp. kňazom
  • zviditeľňovať sa v regióne – regionálna tlač, letáky, televízia, oznamy a spolupracovať na aktivitách miestnej Cirkvi
  • poskytovať si vzájomnú odbornú podporu a zvyšovať kvalifikáciu vďaka zdieľaniu novonadobudnutých zručností a skúseností.

V prvej polovici roku 2019 postupne vzniklo 5 skupín: Bratislava, Trenčín, Nitra+Trnava, Žilina a Košice+Prešov.

Vznik regionálnych skupín kresťanských koučov