Milí záujemcovia o výcvikový kurz „Kresťanský kouč“, radi by sme vás informovali, že tento vzdelávací projekt v budúcnosti nebude organizačne zastrešený naším centrom Family Garden. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: info@krestanskykouc.sk. Ďakujeme za pochopenie.
Samozrejme, v prípade záujmu o rozhovor s kresťanským koučom sme tu pre vás aj naďalej.
Tešíme sa na vás všetkých pri ďalších aktivitách nášho centra.

Viac info

Oznam o dôležitej organizačnej zmene v projekte „Kresťanský koučing“