Verili by ste, že sa dá koučovať aj pomocou cukríkov? Kresťanskí kouči si hravosť ale aj silu tejto
koučovacej techniky mohli, popri iných aktivitách, vyskúšať v sobotu na podujatí pod názvom
„Koučiáda“.

Tento rok sa ich v prenádhernom prostredí fary v Križovanoch nad Dudváhom zišlo vyše 30 (posádka
auta z Košíc, vyrážala už o 4:00 ráno !!!). Kouči sa zišli, aby nielen dopĺňali svoju brašňu koučovacích
nástrojov, ale najmä, aby vytvárali stále živé slúžiace spoločenstvo.

Janko Veselovský, jeden z účastníkov: „Koučiáda je pre mňa povzbudením a inšpiráciou ako
v koučovaní pokračovať. Tiež miestom, kde som mohol stretnúť priateľov a získať nových.“
Martinka, koučka z Košíc akciu zhodnotila takto: “priestranstvo fary (interiér a exteriér) sú skutočne
nádherné, počasie bolo vzácnym Božím požehnaním všetkého úsilia, našej túžby stretnúť sa a rásť i
vašej služby smerom k nám”.

Koučiáda 2019 – Stretnutie kresťanských koučov z celého Slovenska