Dvojmesačný pilotný projekt Služba sprevádzajúceho rozhovoru, ktorý realizovalo Poradenské centrum pre rodiny – FAMILY GARDEN je ukončený. Jeho cieľom bolo poskytnúť ľuďom v „korona čase” online koučovacie rozhovory s kresťanskými koučmi.

O kresťanskom koučingu zrejme už viacerí čo-to počuli, avšak odhodlať sa absolvovať koučovací rozhovor je už iné. Pričom veľa ľudí dnešnej doby cíti nedostatok času na dôverný rozhovor, na vypočutie. Pri koučovaní je okrem týchto atribútov podstatný ešte jeden – človek nachádza vlastné zdroje na realizáciu zmeny vo svojom živote, ktorá sa mu doposiaľ nedarila, alebo ju nevedel ani pomenovať. Z reakcií ľudí, ktorí si tento druh rozhovoru počas projektu „vyskúšali“ vyberáme:

„pomohol mi nájsť odpoveď na moju dilemu , objasnil mi smerovanie v mojom živote”

„získala som jasnosť do situácie a na záver rozhovoru sa mi zdalo úplne jednoduché to, čo sa mi predtým zdalo ťažké”

„urobila som si “jasno” a poriadok vo svojich myšlienkach, ktoré sa týkali riešeného problému”

„bol to osviežujúci a zároveň emócie vyplavujúci zážitok, prinieslo mi to veľa svetla do môjho problému a motiváciu čeliť mu”

Počas dvoch mesiacov trvania projektu sa na takmer 30 koučov obrátilo 35 ľudí, ktorí celkovo absolvovali 47 koučovacích rozhovorov. Záujemcovia o rozhovor si mohli vybrať kouča z rezervačného portálu, kde jednotliví kouči ponúkali svoje termíny na „pro bono“ rozhovory . Vďaka možnosti „online“ prostredia si záujemca mohol vyberať kouča bez ohľadu na lokalitu, v ktorej kouč pôsobí. Z hľadiska formy realizácie rozhovorov bola takmer polovica realizovaná telefonicky. Zvyšok formou videohovoru. Projekt ponúkol istý spôsob „ochutnávky“ tohto typu pomáhajúcej služby.

Čo nám projekt ukázal?

  • že tento typ pomáhajúcej služby je potrebný a užitočný – a to nielen v „korona čase”
  • že napriek prvotnej obave získavajú ľudia väčšiu odvahu a dôveru „ísť do toho“
  • že tí, čo absolvovali koučovací rozhovor získali novú nádej, potrebné odhodlanie, impluz na zlepšenie svojej situácie, alebo riešenie svojho problému
  • že viac ako kvantita je dôležitá kvalita koučov a preto je dôležitá aj ich dostatočná kvalifikácia, kontinuálny rast a následná prezentácia ich osobných profilov v Registri kresťanských koučov

Ako ďalej?

Služba sprevádzajúceho rozhovoru bude pokračovať aj naďalej, avšak v novom režime:

  • záujemca o koučovací rozhovor bude nasmerovaný na Register kresťanských koučov (viac nájdete TU), kde si môže vybrať kouča podľa svojich preferencií
  • využijúc kontaktné informácie, ktoré majú kouči v Registri vo svojich profiloch uvedené, si záujemca o rozhovor môže všetko potrebné dohodnúť priamo s vybraným koučom
Projekt Služba sprevádzajúceho rozhovoru