Jesenný výcvikový kurz Kresťanský kouč bol niečím výnimočný. Vzhľadom na pandemickú situáciu bol ako prvý celý zrealizovaný v online prostredí, a tak to prvé „naživo“ stretnutie nových kresťanských koučov ešte len čaká. Aj napriek fyzickej vzdialenosti sa počas 4 mesiacov vytvorila veľmi príjemná atmosféra a vznikli hlboké vzťahy. Family Garden sa úprimne teší, že Slovensko je bohatšie o ďalších 18 kresťanských koučov pripravených ísť do služby.☺

Výcvikový kurz Kresťanský kouč – jeseň 2020