Profesionálny kouč, člen Medzinárodnej federácie koučov a odborník na koučovanie manželských párov Marián Kubeš je od začiatku odborným garantom a hlavným lektorom kresťanského koučingu vo Family Garden. Hovorí, že ústredným bodom kresťanského koučingu je Ježiš a hľadanie spôsobov, ako ho nasledovať.

Marián Kubeš

Kam sa posunul výcvik Kresťanský kouč?

Koučing je dynamicky sa rozvíjajúcou profesiou na celom svete. Vyžaduje profesionálnu prípravu a pre kresťanských koučov je naviac dôležité neustále rásť duchovne. Niekoľko rokov skúseností s dotváraním samotného kurzu vyústili do ustáleného formátu, ktorý odbornú aj duchovnú stránku zabezpečuje na vysokej úrovni. Sme radi, že práve duchovnú stránku zastrešujú kňazi, ktorí sú aj sami kouči. Kombinácia klasických vyučovacích postupov s možnosťami online vzdelávania vytvára dnes kompaktný celok. Výsledkom je seriózne pripravený kouč, ktorý nachádza ďalšiu podporu v nadstavbových programoch a v odbornom živote celej komunity kresťanských koučov.

Prečo kurz, organizovaný neziskovkou, stojí 1000 eur?

Zabezpečenie všetkých týchto aktivít je nielen časovo, ale neraz aj finančne náročné. Napriek tomu sa snažíme, aby základný kurz bol cenovo čo najprijateľnejší a dnes predstavuje zlomok ceny za podobné kurzy v zahraničí či v komerčnej sfére.

Kto sa hlási na kurz?

Teším sa, že o kurz je záujem tak medzi laikmi, ako aj zasvätenými osobami. Všetkých privádza túžba byť v službe pre druhých. Koučing totiž predstavuje výbornú príležitosť zapojenia sa do života vo farnosti či v centre pre rodinu. Koučing je výborným riešením pre ľudí, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu nastúpiť do zamestnania na plný úväzok. Zasväteným osobám sa hodia zručnosti kouča napr. pri duchovnom sprevádzaní.

Čo nové vzniklo v minulom roku?

Aby sme sprístupnili službu kresťanských koučov najširšej verejnosti, pripravili sme na zverejnenie register kresťanských koučov. Budú v ňom kvalifikovaní kouči, ktorí splnili náročné kritériá zaradenia do registra. Pokladáme za potrebné takto komunikovať laickej verejnosti pripravenosť kresťanských koučov, pretože dnes existuje množstvo kurzov rôznej kvality a nie je jednoduché presvedčiť sa, kto je aký kouč.

Ako sa vyvíjal život komunity KK?

Medzi kľúčové aktivity ďalšieho rastu patria špecializované workshopy. V roku 2017 to bol nadstavbový výcvik v koučovaní manželských párov. Druhá konferencia kresťanských koučov priniesla viacero originálnych príspevkov, prednášky kresťanských odborníkov. Tých sa do budúcnosti snažíme získať aj zo zahraničia. Vytvárame podmienky, aby absolventi kurzu čo najskôr získali koučovaciu prax, aby neustále ďalej rozvíjali svoje zručnosti, pracovali napríklad s mentorom a pravidelne absolvovali supervízne stretnutia. Priestor na vzájomnú diskusiu, dnes už vyše stodvadsať kresťanských koučov, poskytuje webová stránka Kresťanský kouč. Tá zároveň poskytuje základnú informáciu o kresťanskom koučingu verejnosti na Slovensku.

Rozhovor: Kouč môže pomáhať vo farnosti či v centre pre rodinu