Dňa 11. februára sa v Aule Benedikta XVI na Kapitulskej ulici v Bratislave uskutočnila moderovaná konferencia Riešenia pre rodinu v kríze, ktorú zorganizovala Konferencia biskupov Slovenska. Konferencia bola pokračovaním úspešných podujatí v rokoch 2017 a 2018, ktoré sa zameriavali na najlepšie záujmy dieťaťa, ako aj odpustenie a zmierenie, ako prevenciu rozpadu rodiny. Kríza v rodine v akejkoľvek podobe je ťažkou i keď nepopierateľnou súčasťou života mnohých rodín. Podujatie malo preto za cieľ ukázať úspešné projekty riešenia rôznorodých náročných situácií v rodine.

Na konferencií malo zastúpenie aj Family Garden. Kamil Bagin, ktorý pracuje ako projektový manažér centra, bol súčasťou poobedňajšej panelovej diskusie, spolu s Róbertom Slamkom z projektu Misia možná, otcom Petrom Jakubom z Centra pre rodinu Sigord a sr. Silviou Zábavovou, CJ s jej misijnou prácou v obci Jarovnice. Hostia panelovej diskusie mali jednak možnosť predstaviť svoj projekt, ako aj odpovedať na otázky účastníkov konferencie. Family Garden tak malo príležitosť prezentovať svoje aktivity, ktorými prispieva k riešeniu kríz v rodinách.

Konferencia Riešenia pre rodinu v kríze
Tagy: