Koncom mája nás vo Family Graden navštívil významný hosť. Don Eusebio Muñoz – celosvetový delegát pre saleziánsku rodinu, v sprievode slovenského provinciálneho delegáta Don Pavla Gracha. Z jeho slov vyberáme: “Konečne laici začínajú robiť to, čo by mali – lebo je to komplementárne povolanie voči kňazovi, resp. zasvätenej osobe. Dokonca kňaz bez laika nemôže naplno realizovať svoje povolanie. Nie sú len komplementárni, ale sa navzájom živia, tzn. navzájom si dávajú podnety pre svoje povolanie. Len tak ďalej Family Garden”. Je to výzva nielen pre naše centrum, ale pre všetkých, ktorí pracujú v oblasti pastorácie rodín a manželstiev.

Návšteva don Eusebia Muñoza
Tagy: