Že sa na chudobu dá pozrieť aj inými očami, ako sa zvyčajne dívame, presvedčila účastníkov konferencie s názvom Chudoba a rodina, ktorú organizovalo Fórum kresťanských inštitúcií, naša riaditeľka, Katarína Baginová. Vo svojom príspevku v NR SR, preniesla pohľad z chudoby materiálnej, na chudobu vzťahov, ktorá je často ešte bolestnejšia. Hovorila o chudobe vzťahov v rodinách, o chudobe potreby rozprávať sa, počúvať sa, zdieľať. Ale porozprávala aj o tom, ako sa snažíme práve tomuto typu chudoby postaviť v našom centre.

(https://www.youtube.com/watch?v=N4HHPW2wQR4)

Konferenciu otvorili:

 • PhDr. Alena Bašistová, PhD., predsedníčka výboru NR SR pre sociálne veci
 • Anna Záborská, predsedníčka medziskupiny EP pre politiku priaznivú rodine a solidaritu medzi generáciami
 • Peter Rusnák, predseda Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS
 • Ľudmila Majláthová, Ekonomický radca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Príspevky, ktoré odzneli:

 • Chudoba a rodina – čo hovoria štatistiky na Slovensku?
  PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka sekcie sociálnej štatistiky a demografie, Štatistický úrad SR
 • Rodina a chudoba z pohľadu spravodlivosti, solidarity a subsidiarity
  Marek Krošlák, kňaz Bratislavskej arcidiecézy
 • Podpora viacdetných rodín na Slovensku
  Prof. MUDr. Eva Grey, PhD., VŠ ZaSP sv. Alžbety, Bratislava
 • Možnosti účinnej podpory rodiny dieťaťa so špecifickými potrebami
  Doc. Mária Šmidová, PhD., prodekanka Teologickej fakulty TU a vedúca Katedry náuky o rodine
 • Päť rokov po konferencii Rodina a chudoba – vtedy a dnes
  prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., Spoločnosť priateľov detí z detských domovov, Bratislava
 • Mgr. Katarína Baginová, riaditeľka Family Garden
  Viacdetná rodina v Rakúsku – prípadová štúdia
 • Viacdetná rodina v Rakúsku – prípadová štúdia
  MMAG. Juraj Miština, STL., tajomník teologickej fakulty a rodič žijúci v Rakúsku
Konferencia Chudoba a rodina v NR SR
Tagy: