Osvojenie si komunikačných zručností, ktorými je možné viesť sprevádzajúci rozhovor tak, aby sprevádzaný nielen našiel svoje vlastné riešenie, ale najmä zaň prevzal zodpovednosť. To bolo cieľom workshopu pre absolventov základného kurzu ASAP. Tentokrát sa konal v Prešove. Účastníci workshopu mali počas dvoch víkendových dní možnosť precvičovať si nový spôsob vedenia sprevádzajúceho rozhovoru. Z ich reakcií najviac rezonovala potreba zásadnej zmeny ich zaužívaného spôsobu vedenia rozhovoru. Ten bol založený na osobnej skúsenosti sprevádzajúceho a ponúkaní jeho vlastných riešení. 

Z toho, čo si účastníci workshopu odnášajú ako najdôležitejšie, je:

„počúvať, čo ten druhý hovorí a pýtať sa na to, čo práve zaznelo“

„neustále mať na pamäti, že potrebujem krotiť svoje ego“

„uvedomenie, že najviac pomôžem niekomu vtedy, keď mu nebudem dávať rady“

„sloboda, že nemusím vedieť odpoveď“

 

Rozhovor, ktorým môžeme pomáhať druhým