Zážitkový seminár

Účastníci projektu, organizovaného naším Poradenským centrom pre rodiny Family Garden, pod názvom „Cesta k duchovnému otcovstvu/materstvu“ sa po troch mesiacoch koučingového výcviku zúčastnili Zážitkového seminára – Cesta hľadania Božieho kráľovstva a ako na nej pomôcť iným.  Trojdňový seminár sa uskutočnil v Senci