Účastníci projektu, organizovaného naším Poradenským centrom pre rodiny Family Garden, pod názvom “Cesta k duchovnému otcovstvu/materstvu” sa po troch mesiacoch koučingového výcviku zúčastnili Zážitkového seminára – Cesta hľadania Božieho kráľovstva a ako na nej pomôcť iným. 

Trojdňový seminár sa uskutočnil v Senci v termíne: 17.- 19. 4. 2015  

Tento víkendový program bol príležitosťou preskúmať svoj hodnotový systém a spôsob ako o ňom zmýšľame. Formou osobného zážitku priblížil účastníkom nasledovné témy, dôležité pre riešenie problémov biblickým spôsobom tak u seba samých, ako aj u sprevádzaných osôb:

a. Duchovná cesta muža a duchovná cesta ženy
b. Špirálová dynamika duchovného rastu
c. Ako sa cez sebapoznanie približujem k Bohu
d. Ako pracovať na základe sebapoznania
e. Naše problémy vo svetle hodnotového systému
f. Je môj hodnotový systém skutočne evanjeliový
g. Genéza vzniku problému
h. Obnova mysle: od dualistického ku kontemplatívnemu mysleniu

Lektormi boli: Andrea Abelová, Janko Balážia a tím spolupracovníkova5

 

Zážitkový seminár
Tagy: