fg04fg03

Centrum pre rodiny FAMILY GARDEN opäť prispelo k vyzdvihnutiu podstaty tradičnej rodiny a postaralo sa o program malým i veľkým fanúšikom. Namiesto tradičnej pondelkovej prednášky 25. mája 2015  zorganizovali Family Day, ktorý spojili s oslavami Panny Márie Pomocnice, pri príležitosti jej sviatku. Na nádvorí kostola na Miletičovej ulici sa zhromaždili farníci i hostia každej vekovej kategórie, aby v chladný, no príjemný večer oslávili patrónku kostola i krásu rodiny. Od 19:00 sa dobrovoľníci, označení a dobre viditeľní vďaka šiltovkám a tričkám s logom centra, venovali deťom. Tie si mohli zahrať rôzne súťaže a vyhrať  vecné i sladké ceny. Všetci zúčastnení si mohli pochutiť na cukrovej vate, pagáčoch, koláčoch, či inom občerstvení. Ďalšou atrakciou, ktorá sa tešila veľkej obľube bolo maľovanie na tvár. Všetko prispievalo k tomu, aby deťom nechýbal úsmev na tvári, zatiaľ čo sa rodičia rozprávali s priateľmi, či zoznamovali s inými rodinami. Táto aktivita centra FAMILY GARDEN sa uskutočnila vďaka podpore Nadácie SPP, a tak sa mohlo viac než 100 účastníkov hrať a zabávať až do 21.hodiny.

fg06

fg01

 

 

Family Day – namiesto prednášky hravá prax
Tagy: