V lete minulého roku zorganizovala Family Garden takmer dvojtýždňový pobyt v slovenských rodinách pre chlapcov, siroty z ukrajinského saleziánskeho domova Pokrova v Ľvove. V programe mali okrem iného aj návštevu fitnescentra FitCamp v bratislavskom Ružinove.

chlapci, Ukrajina, Ľvov, darčeky, Ružinov, saleziáni, Bratislava, Family Garden

Tam sa im veľmi pekne venovali po športovej stránke, ale chlapci zanechali zrejme niečo aj v srdciach zamestnancov tohto zariadenia. Tí totiž zorganizovali pre svojich návštevníkov vianočnú akciu “Darujme spolu Vianoce”.

Na vianočný stromček pri svojej recepcii navešali kartičky s konkrétnymi túžbami detí z Pokrovy a návštevníci si ich mohli zobrať, darček kúpiť a priniesť do fitka. Boli vraj rozchytané za pár dní, napriek tomu, že kartičiek bolo niekoľko desiatok.

Nuž, a v týchto dňoch si don Mychajlo Chaban, riaditeľ sirotinca, spolu s niektorými chlapcami prišli po darčeky. Z Ukrajiny priamo do FitCampu absolvovali 12-hodinovú cestu. A Family Garden bolo pri tom! Takto to vyzerá, keď sa dobro šíri ďalej 🙂

family garden, saleziani, ukrajina, chlapci, sitoty, lvov, fit camp, darceky, vianoce, ruzinov, bratislava, blava

family garden, saleziani, ukrajina, chlapci, sitoty, lvov, fit camp, darceky, vianoce, ruzinov, darceky, bratislava

family garden, saleziani, ukrajina, chlapci, sitoty, lvov, fit camp, darceky, vianoce, ruzinov, blava

family garden, saleziani, ukrajina, chlapci, sitoty, lvov, fit camp, darceky, vianoce, ruzinov, bratislava

family garden, saleziani, ukrajina, chlapci, sitoty, lvov, fit camp, darceky, vianoce, ruzinov

Dobro sa šíri ďalej… Z Ružinova k sirotám do Ľvova