PaedDr. Eva Králová PhD.

„To, čo je za nami, a to, čo je pred nami, je nič v porovnaní s tým, čo je v nás.“ (Ralph Waldo Emerson)
Rovnako ako Emerson, aj ja verím, že v hĺbke nášho srdca, tam kde sídli Svetlo, leží aj naše pravé ja. Z tohto pohľadu vnímam cestu za nájdením seba ako cestu k svätosti.

Kresťanský koučovací rozhovor považujem za priestor, kde si s klientom, podľa jeho voľby, môžeme vyjsť buď na malú objavnú cestu alebo na väčšiu výpravu. Počas tohto rozhovoru sa snažím byť prítomná a k dispozícii klientovi v tom, s čím prichádza. Zároveň vtedy zažívam vzácnu blízkosť. Zdá sa mi, že toto „približovanie sa“ k Bohu a blížnemu odhaľuje našu krehkosť a biedu, vďaka ktorej neúplní, prázdni alebo naopak zahltení, voláme Toho, ktorý vie rozuzliť čo sme zamotali. V rozhovoroch zažívam, že tí, ktorí sa namáhajú a sú preťažení, nájdu pokoj a silu.

Ako kouč sa snažím úplne dôverovať človeku predo mnou a nevyrušovať ho pri objavovaní vlastných riešení. Snažím sa zároveň používať intuíciu a byť empatická, aby klient čo najlepšie preskúmal svoj vnútorný svet a na základe toho sa mohol rozhodnúť pre zmenu, ktorá vychádza z jeho hlbšieho poznania. Od začiatku klientovho rozlišovania medzi hodnotami a tým, čo je pre neho menej podstatné, pri ňom stojím a podporujem ho až po prebratie zodpovednosti za konkrétne kroky na miesto, kam sa chce dopracovať.

Koučingu sa venujem od októbra 2016 a naďalej sa v tejto oblasti vzdelávam.

Som vydatá a s manželom vychovávame štyri deti, tri dospelé dcéry a dospievajúceho syna. Pracujem ako odborná asistentka na vysokej škole, vo voľnom čase najradšej čítam, hrám na klavíri, behávam a v zime lyžujem. V bežnom živote využívam koučovacie zručnosti pomocou rešpektujúcej komunikácie, približovania sa k ľuďom a ich potrebám a vytváraním atmosféry dôvery a prijatia.

 

Podmienky za akých ponúkam koučing:

– Koučovacie rozhovory poskytujem osobne alebo cez Skype. V pracovnom čase (20€ hodina), večer alebo cez víkend (40€ hodina).

– Dĺžka jedného koučovacieho stretnutia je približne od 30 do 90 minút.

– Počas každého rozhovoru ponúkam bezpodmienečné prijatie a plnú pozornosť klientom bez hodnotenia a návrhov riešení. Poslúžiť môžem v troch oblastiach:
1. Životný koučing: Osobnostný rozvoj, životné rozhodnutia, zvýšenie sebadôvery, úprava návykov, prehodnotenie postojov, životné hodnoty a presvedčenia, medziľudské vzťahy, zmeny v rodine, zvládanie rôznych situácií a životných zmien.
2. Vzťahový koučing: Koučing manželských párov.
3. Biznis koučing: Kariérny rozvoj, zvýšenie sebadôvery, riešenie konfliktov, práca na projektoch, time management, adaptácia na nové výzvy napr. na nové pracovné prostredie, vzťahy na pracovisku, tvorivosť a individuálna efektívnosť.

– Podmienky (vrátane honoráru) sú vecou osobnej dohody a sú v súlade s Registrom kresťanských koučov Slovenska.

Referencie:

Evka ma priateľsky a s veľkou dávkou pochopenia a empatie doprevádzala v hľadaní a nachádzaní môjho vnútorného kompasu. Počas koučovania Evkou prichádzali ku mne náhodné myšlienky a spontánne … úplne jednoduché riešenia pre moju cestu. Prichádzali ku mne ako vánok čerstvého vzduchu. Nestačila som sa diviť, že som na také jednoduché riešenia neprišla už dávno. Pomáhajú mi žiť v pokoji so sebou a s ľuďmi v tomto niekedy temnom svete. (Edith Molnárová)

Evka je ako koučka výnimočne empatická… Nenechá ma s mojím problémom samú. Privedie ma krok po kroku k tomu, aby som si sama pomenovala, čo presne chcem dosiahnuť alebo zmeniť v živote. Potom ma sprevádza na mojej ceste k hľadaniu riešenia. Počas našich rozhovorov som s ňou po mojom boku postupne uverila, že všetko na svete má riešenie, a že to riešenie je len a len na mne. (…) dôležité pre mňa je, že počas týchto rozhovorov nachádzam vlastné „poznanie“ ako ísť na to, čo mi nevyhovuje a čo vlastne v živote chcem mať. A v spojení s modlitbou som zrazu pokojnejšia a verím, že všetko je v mojom živote tak, ako to má byť. … A mám na veci celkom iný náhľad. Môj život pod takto získaným náhľadom dostáva viac pozornosti z mojej strany. (Daniela Šúkalová)

… Evka svojím milým prístupom a prejaveným záujmom o mňa, mi pomohla nájsť spôsob, ako posilniť moju sebadôveru. Po koučovacom rozhovore som sa stala odvážnejšou a slobodnejšou…(Katarína Liptáková)


Kontakt

Tel: +421 915 822 861

Email: eva.kralova.coaching@gmail.com

PaedDr. Králová Eva, PhD.