Súčasný svet a človek dneška v ňom žijúci už má takmer všetko – no predsa mu niečo dôležité chýba. Najviac zo všetkého potrebuje pokoj a mier, namiesto vojen, konfliktov, hádok a sporov. Preto sa venujem konflikt manažmentu (zvládaniu konfliktov), som mediátor a kresťanský kouč. Moja cesta viedla od mediácie ku kresťanskému koučingu.

Mediácia rieši spory medzi 2 a viacerými stranami a v praxi sa stáva, že jedna strana chce riešiť konflikt mediáciou, ale druhá strana to opakovane odmieta. Vtedy človek zostáva sám so svojim konfliktom a mediácia jednotlivcovi nevie pomôcť. Preto som hľadala vhodný nástroj, vhodnú metódu pomoci človeku, jednotlivcovi nielen v konflikte. Vedela som, že koučing je vhodný, lebo počas mojej dlhoročnej manažérskej praxe som sa s ním aktívne stretla už v čase jeho zrodu na Slovensku, bol to biznis koučing. Hľadala som preto osobitný druh koučingu, ktorý dokáže ísť ďalej, hlbšie k človeku – a našla som to pravé, kresťanský koučing.

Som absolventkou výcviku kresťanského koučingu v roku 2017, odvtedy sa mu aktívne venujem. Ja vnímam kresťanský koučing ako cestu na najdôležitejšiu výpravu svojho života, ako cestu do svojej duše. Každý, hoci malinký posun k pokoju v duši človeka ma teší, a dáva zmysel mojej práci. Na prvý pohľad sa môže javiť ako malinký posun, ale ten zážitok z objavnej cesty aj z výsledku ostáva v človeku do ďalších životných situácií.

Vážim si dôveru ľudí, ktorí mi dovolia vstúpiť na istý čas na ich posvätnú pôdu života.

Na pomoc širokej populácii v tejto oblasti som napísala ľudskou rečou knihu o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme, knihu o zvládaní konfliktov „Kľúč od konfliktu“ a knihu ako odpustiť „Viem odpustiť?“.

Žijem v manželstve viac ako 35 rokov. Spolu s manželom máme 3 dospelé deti a 3 rozkošné vnúčatá.

Viac info na : www.dodkadanova.sk

 

Podmienky za akých ponúkam koučing:

Prvú úvodnú konzultáciu + prvú hodinu koučingu darujem ako službu pro bono, zdarma.
Na nej sa dohodne cena za ďalšie hodiny koučingu.

Koučovací rozhovor poskytujem osobne v Nitre, mimo Nitry podľa dohody alebo online (Skype, Viber, Messenger) na celom svete vo vopred dohodnutom termíne okrem nedele a sviatkov.

 

Referencie:

Dodka je veľmi milá a srdečná žena. Vyžaruje pokoj a akúsi materinskú múdrosť – vnímala som to už v čase, keď som ešte netušila, že má tri deti aj tri vnúčatká. No práve pre túto jej charizmu som si ju vybrala a oslovila som ju, keď som sa potrebovala posunúť z mojej zamotanej životnej situácie. Na stretnutí sme sa rozprávali pokojne, no konštruktívne–nekrútili sme sa okolo problému, ale posúvali sme sa stále ďalej a odkrývali moje možnosti, schopnosti, preferencie, priority – všetko, čo som si na riešenie situácie potrebovala ozrejmiť a ujasniť. Čo mi však najviac pomohlo, bola výzva a kontrola. Výzva urobiť kroky, ktoré by som inak nespravila. Kontrola spočívala v možnosti jej zavolať ako svojej koučke a pre moju motiváciu zreferovať posun. Spôsob, akým ma Dodka viedla a nenásilne povzbudzovala, bolo pre mňa presne to, čo som v danej chvíli potrebovala. Som jej za to doteraz veľmi vďačná.
Silvia

Páčil sa mi dostatočne dlhý čas na neprerušovaný úvodný opis mojej rodinnej situácie – počúvanie, vypočutie, ktoré vo mne evokovali nové, neznáme AHA momenty a ďalšie témy.
Alena


Kontakt

Tel: +421 948 116 311

Email: krestanskykouc.nr@gmail.com

Ing. Danová Jozefa