Ani predzvesť Dušičiek v podobe upršaného a nevľúdneho počasia nevzala dobrú náladu a radosť zo stretnutia účastníkom 2. konferencie kresťanských koučov na Slovensku v Trenčíne.

Priznám sa, vôbec sa mi nechcelo ísť na konferenciu. Fúkal vietor a pršalo, čo je samo o sebe zlá kombinácia, bola som unavená a hlavou mi vírilo množstvo nesplnených úloh. Keď som sa však prihlásila, tak som sa nakoniec do trenčianskeho piaristického gymnázia, miesta podujatia, dostavila. Po skončení dvojdňového stretnutia konštatujem: Bolo skvelé nenechať sa znechutiť a prísť .

Trencin 3
V nádhernom prostredí refektária s neodmysliteľnými prinesenými vzdelávacími postermi z výcviku sa parádne rozmýšľalo.

Pôsobivé priestory
Už príchod do starobylých priestorov zmení človeku náladu. Len pre pripomenutie:

Začiatkom januára 1649 otvorili jezuiti v Trenčíne gymnázium. V roku 1773 zrušil pápež Kliment XIV. rehoľu jezuitov a o tri roky na to odovzdala panovníčka Mária Terézia gymnázium piaristickému rádu. Po rôznych komplikáciach, prerušeniach a obnovách učia piaristi v škole aj v súčasnosti. Ku škole patrí tiež kláštor i kostol z roku 1657.

V nádhernom refektóriu so štukovou výzdobou sa nás stretlo okolo 60. Číslo nie je presné, pretože stále niekto prichádzal a odchádzal, takže sa naše počty neustále menili. Čo však zostávalo, bolo skvelé prijatie, radosť zo stretnutia, objatia, úsmevy, žičlivosť.

trencin 4
Hosť podujatia, Dáša Spillerová, vysvetľuje aktivity, ktoré prichystala pre účastníkov konferencie.

Veselí kouči
Práve to spolu s dobrou náladou bolo podľa slov hlavného hosťa konferencie, profesionálnej koučky Dáši Spillerovej to iné, čo ju zaujalo na tejto konferencii. Hoci prednášala až v sobotu, už v piatok sedela v radoch poslucháčov a zvedavo čakala, čo jej prinesie toto stretnutie. Predpokladám, že odborná problematika ju asi neobohatila. Vyzdvihla však evidentný rozdiel, ktorý zaznamenala medzi komunitou kresťanských koučov a profesionálnych nekonfesionálnych koučov, a tou je veselosť.

Trencin1
Pri registrácii v trenčianskom piaristickom gymnáziu: dobrú náladu a duchovné povznesenie zakaždým pridajú aj manželia Ivetka a Vlado Slavkovskí s neodmysliteľnou gitarou.

Program:
Piatok:

J. Hatala: Koučing a iné zázraky v Trenčíne

Z. Funteková: Moja závislosť na koučingu, pokusy oň a účinkovanie

M. Miškovič: Ťažké začiatky kresťanského koučingu v Žiline

M. Lukáčová: Duchovný rast kouča a próza života

D. Cintulová: Opačné garde, alebo hriech nie je mrkva

Don M. Valábek: Vízia služby kouča vo farnostiach

Svedectvá a skúsenosti počas koučovania

Sobota:

Ľ. Kotlárik: Sokrates alebo poznávací rozmer koučingu

M. Kubeš: Ježiš – premieňajúci rozmer koučingu

D. Spillerová, ACC: Koučing – stretnutie dvoch osobností

E. Rušinová: Duchovné sprevádzanie a koučing

E. Králová: Kresťanský koučing ako jeden z nástrojov na skvalitnenie výchovy detí

Svätá omša

Návrhy (Register kresťanských koučov, Memorandum kresťanských koučov)

Akvárium ako nástroj na diskusiu ku koučovacím problémom z praxe.

Vyhodnotenie podujatia

Trencin 5
Hlavní koučovací protagonisti – Katka a Marián v Trenčíne nechýbali.

Koučovať so svätou Trojicou
Každý si domov odniesol asi niečo iné, organizátori to zistia po prečítaní si dotazníkov. Mňa osobne veľmi oslovil interaktívny seminár profesionálnej koučky, ktorý posunul naše poznanie zasa o kus ďalej. Veľmi prínosný bol a je neprestajný dôraz na prítomnosť sv. Trojice počas koučovania, ktorú treba mať stále na pamäti a spolupracovať s ňou, prosiť o pomoc. A pripomínať jej pomoc aj koučovanému. Zaujímavé boli skúsenosti s pokusmi rozbehnúť koučovaciu službu v rozličných mestách, či rozoberanie ťažkých situácii, prípadov, s ktorými sa kouči v praxi stretávajú. Samozrejme, všetko v rámci etického kódexu a diskrétnosti.

Viem, že nič neviem…
Okrem iného napríklad Zuzka Funteková vysvetľovala, ako sa stala od koučovania závislá, ale prax nakoniec aj tak vyzerá inak… Zamysleli ste sa nad tým, aká stará je základná metóda koučovania – kladenie silných otázok? Ľubo Kotlárik nám pripomenul, že ju používal už Sokrates. Nakoniec, jeho výrok: Viem, že nič neviem, dopĺňajú súčasní kouči: … ale viem, že ty (rozumej koučovaný) vieš. Danka Cintulová pripodobnila hriech mrkve: v spovednici sa môže vňať odstrániť, aj koreň vytrhnúť, ale jemné korienky v pôde zostanú. Alebo ako aj kňaza, ktorý v koučovanie neverí, možno koučovať. Evka Rušinová zasa pripodobnila človeka s problémom, že je v tube. Uzavretý a dobre zaskrutkovaný… Keď sa mu po koučovacom rozhovore uľaví, komentuje to napríklad aj takto: Prišiel som s hnojom, odchádzam so zasiatou trávou… Nuž, čas nám počas takého zaujímavého programu utiekol, ani sme tú rýchlosť neregistrovali.

Starostlivosť all inclusive
Hostiteľmi, ktorí sa o nás v Trenčíne starali, boli absolventi tohtoročného trenčianskeho kurzu kresťanských koučov a robili to naozaj nezištne a skvelo. Okrem kateringu a vecí s tým súvisiacich poskytli viacerí z nich nám prišelcom ubytovanie vo vlastných domovoch. Nemožno zabudnúť ani na organizátorov z Family Garden za ich obetavé nadšenie pre spoločnú vec. Všetkým patrí veľká vďaka.

Už teraz sa teším do Čičmian na Seminár duchovného rastu koučov na jar 2018.

Jana Matejíčková, absolventka jarného kurzu KK 2017

Trencin 2
Domáci Trenčania Ľubo Kotlárik a Martin Uher sa ukázali ako starostliví hostitelia.
Trencin 2_2
Juraj Hatala tiež v úlohe hostiteľa otváral seminár úvodným príspevkom.

 

Konferencia alebo rodinné stretnutie?