Dobré nápady si nechceme nechávať pre seba. Veríme, že model pomoci rodinám, ktorý sme za posledné roky vybudovali, môže byť inšpiráciou aj pre zahraničné organizácie, ktoré sa tejto téme venujú. Na Dňoch saleziánskej spirituality v Ríme a na Saleziánskom kongrese o pastorácii mládeže a rodín v Madride náš príbeh rezonoval a výročné správy sa rýchlo rozdali. Anglická verzia nechýba ani tento rok 🙂

 

Výročná správa 2017 už aj v angličtine/ Report on activities 2017