Predvianočný čas sme si opäť spríjemnili spoločným stretnutím zamestnancov Rodinného centra Mamy Margity (RCMM). Najväčšiu zásluhu na tomto veľmi príjemnom a už tradičnom podujatí mali opäť bratia saleziáni z miestnej komunity, ktorí zabezpečili všetok “proviant”, ale najmä chutnú kapustnicu. Počas celého podvečera bolo cítiť veľké prijatie a priateľskú atmosféru, ktorú umocnili hlboké osobné svedectvá jednotlivých zamestnancov (lekárov, sestier, učiteliek…) týkajúce sa ich každodennej práce. Pre mnohých z nás to bolo potvrdením zmyslu a hodnoty tohto diela, ale aj vďačnosť za to, v akom prostredí a v akom duchu ho môžeme realizovať. V neposlednom rade si mnohí z nás uvedomili potrebu budovania spoločenstva v rámci RCMM, keďže v ňom funguje viacero subjektov nezávisle od seba a príležitostí na neformálne stretnutie je počas roka málo. Preto sa už teraz tešíme na letné stretnutie – spoločnú opekačku 🙂

Vianočná kapustnica Rodinného centra Mamy Margity