Dni spirituality rim 201719.1.2018- 22.1.2018 PREDNÁŠKA BAGINOVCOV NA 35. ROČNÍKU

Katka a Kamil Baginovci prijali začiatkom roka 2017 pozvanie na celosvetové stretnutie saleziánskej rodiny v talianskej metropole, kde hovorili o svojom živote, manželstve, rodine, ceste do rodiny ASC (saleziánov spolupracovníkov) ich detskom folklórnom súbore Kremienok, ale aj o Family Garden. „Bola to naša prvá skúsenosť s týmto podujatím a až tam sme si uvedomili, aká je saleziánska rodina obrovská (čo do počtu zložiek) a svetová (čo do zastúpenia krajín a svetadielov). Dvestoosemdesiati účastníci, ktorí pricestovali z piatich kontinentov, boli reálnou reprezentáciou 31 zložiek. Pozoruhodné na tom celom je to, že všetkých spája jedno meno – Don Bosco. Jednak ten pôvodný – jeho odkaz rezonoval všade – citácie, dokumenty, tlačoviny, piesne a mnoho iného, ale aj ten súčasný, t. j. don Ángel Artime. Aj my osobne sme pocítili jeho „otcovskú“ prítomnosť a otvorenosť pre všetkých prítomných. Nielen jeho ochotu fotiť sa s každým, ale najmä otvorené srdce a uši pre zdieľanie. Podujatie na nás zapôsobilo aj úžasnou organizáciou. Strena/heslo na tento rok: „Sme jedna rodina“ sa nás bytostne dotýka. Nielen preto, že sami žijeme v rodine, ale najmä preto, že sa rodinám venujeme aj v rámci Poradenského centra pre rodiny – Family Garden, ktoré pôsobí v Bratislave od roku 2014.“ Viac tu

Dní spirituality saleziánskej rodiny v Ríme
Tagy: