Aj tento rok sme ukončili príjemným stretnutím zamestnancov Centra Mamy Margity na spoločnej kapustnici. Bratia saleziáni navarili a my ostatní sme na spoločný stôl prispeli domácimi dobrotami. Nechýbala fľaška špeciálneho saleziánskeho vínka, ale najmä priateľská atmosféra a priestor pre vzájomné zdieľanie a spoznávanie sa. Veď všetci pracujeme pod jednou strechou a spolu vytvárame, každý svojím jedinečným prispením, jedno spoločné dielo.

 

Vianočná kapustnica vo FG