Zamysleli ste sa niekedy nad tým, na akom mieste máte doma položené Sväté Písmo? Uvažovali ste o tom, že toto Božie Slovo je vlastne na tej istej úrovni, ako Eucharistia, a preto si zaslúži našu rovnakú úctu? Myslíte si, že keď si Boha predstavujete inak, než váš známy, že je to nesprávna predstava, nesprávny obraz?

DSC_4191Takéto a mnohé ďalšie otázky, prinášajúce odpovede i úvahy, zaznievali na prvom duchovnom seminári koučov, ktorý sa uskutočnil v exercičnom dome – kláštore bratov tešiteľov v pútnickej obci Marianka hneď po Veľkej noci.

Koučovia z minulých i súčasných kurzov Family Garden sa zhŕkli z celého Slovenska, aby strávili spolu tri dni na podujatí s veľmi zaujímavým programom, predstavujúcim akúsi kombináciu seminára a duchovnej obnovy.

Typickým znakom tohto stretnutia bol úsmev, ochota, láskavosť a žičlivosť, prehrievajúce inak úplne ľadové kláštorné priestory. Dobre sme si uvedomovali, aký náročný život, plný odriekania a askézy, museli mať rehoľní bratia a sestry, žijúci za hrubými múrmi kláštorov v minulých storočiach počas zimných mesiacov.

Oni mohli iba snívať o moderných vykurovacích telesách s termostatom, zachraňujúcich nás v Marianke pred chladom aspoň na izbách či v kaplnke.

Pozitívna energia ľudí na stretnutí a energia premodleného starobylého kláštora pomohli zabudnúť aj na cestovateľské útrapy kamarátov z východného Slovenska, ktorí sa na seminár nemohli dostať v dohodnutom čase kvôli neslávne známej aprílovej hromadnej megahavárii pri Poprade. Milé boli aj stretnutia v jedálni pri neskoronočnej klobáske či slaninke, pretože nielen slovom je človek živý, .

DSC_4183

Hostia a prednášajúci:

Don Pavol Boka SBD: Vovedenie do duchovného života

P. Juraj Pigula OSA: Tajomstvá, kresťanská iniciácia

P. Juraj Gendiar SchP: Falošné obrazy Boha

Dr. Lucia Hidvéghyová: Nazretie do krás rabínskej literatúry

Dr. Lucia Hidvéghyová, doc. Bohdan Hroboň: Duchovný rast v Biblii, žalmy

DSC_4212

Najzaujímavejšie myšlienky z príspevkov:

Najprv poslal rozhnevaný Otec na ľudstvo potopu, potom mu poslal svojho Syna.Možno táto časť príspevku nebude celkom objektívna, ale autorka článku si vybrala práve tieto postrehy, .

  • Treba pomôcť Bohu zachraňovať v nás miesta, kde môže prebývať.
  • Každý z nás je pozvaný na duchovné kňazstvo.
  • Biely týždeň nasleduje po Veľkej noci, keď sa novokrstencom vysvetľuje, čo sa s nimi stalo počas prijatých sviatostí cez Bielu sobotu.
  • Pri Ježišovo krste Otec otvoril nebesá, aby zvestoval známe slová: „Toto je môj milovaný syn, v ňom mám zaľúbenie“. Myslíme na to, že aj pri našom krste Otec otvoril nebesá, kvôli nám to urobil a vyriekol na našu adresu presne tie isté slová? Že aj my sme jeho milovaná dcéra, milovaný syn?
  • Malí, 13-roční židovskí chlapci musia vedieť vykladať Písmo, aby mohli osláviť svoj sviatok Bar micva. Ako by v porovnaní s nimi obstáli naše kresťanské deti, ak by mali niekomu vykladať prečítanú pasáž z Nového alebo Starého zákona? Ako sa im my venujeme?
  • Môžeme považovať za duchovné iba nehmotné skutočnosti? A čo Eucharistia? A čo naše telo, čo Kristovo telo, chrám Ducha?
  • Načo sú nám rôzne vysvetlivky k Písmu? K žalmom? Vieme bez nich porozumieť historickému kontextu biblických udalostí, originálnemu významu pojmov, ktoré môžu prekladmi strácať šťavu a správny významový odtienok?

Samozrejme, nechýbala adorácia, samoštúdium, silencium, vzájomná výmena názorov i každodenná sv. omša.

Čerešničkou na torte podujatia bol malý Lukáško, pretože sa narodil v poslednú noc stretnutia “známej starej mame” Mii Lukáčovej. Za jeho šťastný príchod na svet sme sa úprimne modlili.

Prvý ročník podujatia sa vydaril, to skonštatovali naozaj všetci. Veľká vďaka patrí Pánu Bohu a organizátorom, už sa tešíme, čím nás prekvapia na budúce.

– Jana Matejíčková –

DSC_4178DSC_4252

DSC_4248

DSC_4175

Tajomstvá, krst, či rabínska literatúra (Ako bolo na prvom duchovnom seminári koučov)