Ako po minulé roky, aj v roku 2019 sa uskutočnilo podujatie, ktoré má už stabilné miesto, ale najmä dôležitý význam pre komunitu kresťanských koučov, nakoľko sa týka ich duchovného rastu. Seminár duchovného rastu koučov sa tentokrát konal na novom mieste, v lone krásnej kysuckej prírody – v Dome Navštívenia v Klokočove. Termín seminára bol podobne, ako v minulosti v jarnom mesiaci máji a tak okolitá príroda naplno umocnila dojmy účastníkov. Autori programu sa oproti minulému roku zmenili len čiastočne. Dr. Luciu Hidvéghyovú, ktorá sa ako autorka osvedčila už aj minulý rok, doplnil rehoľník – augustinián, Milan Hermanovský OSA. Podarilo sa im vytvoriť program, ktorý bol vyhodnotený účastníkmi ako jeden z najlepších. Okrem zaujímavých prednášok zo Starého zákona, tentokrát to bol príbeh Abraháma – na ceste a na vrhu, veľmi výrazne zarezonovalo “povinné” silencium, ale aj Cesta svetla a obrad vyslania koučov. Zaujímavým a spontánnym vyvrcholením práce v skupinkách boli modlitby koučov, ktoré vytvorili priamo ich účastníci a ktoré budú v blízkej dobe knižne vydané pre potreby celej komunity kresťanských koučov na Slovensku.

 

 

 

 

 

Seminár duchovného rastu koučov III