Prvý ročník podujatia sa vydaril, to skonštatovali naozaj všetci. Veľká vďaka patrí Pánu Bohu a organizátorom, už sa tešíme, čím nás prekvapia na budúce.

Týmito slovami končí článok o prvom Seminári duchovného rastu kresťanských koučov, ktorý napísala Janka Matejíčková. Zúčastnil som sa na tomto seminári a bol aj pre mňa velikánskym zážitkom a po dlhšej dobe skutočnou duchovnou obnovou s presahom do mnohých oblastí súkromného života. Preto keď prišla pozvánka na druhý Seminár duchovného rastu koučov a po zistení, že termín mám voľný, nebolo nad čím rozmýšľať. O program sa postarala osvedčená zostava Juraj Pigula OSA a Dr. Lucia
Hidvéghyová. Nebeský Otec, páter Juraj, biblistka Lucia, naše spoločenstvo kresťanských koučov, množstvo otázok vo mne a horiace srdce boli dobrým znamením, že chystané stretnutie v malebných Čičmanoch v penzióne Bystrík bude opäť niečo mimoriadne. A veru aj bolo!

Začiatok chilli tradície
Vo štvrtok podvečer nás privítali usmiate kolegyne a kolegovia, ktorí sa dostavili už skôr a spoločne sme si pochutili na vynikajúcej večeri, ktorú si odvážlivci (alebo milovníci?) „zohriali“; neodmysliteľnou dávkou extra pálivých chilli, čím je definitívne založená štipľavá tradícia v komunite kresťanských koučov na Slovensku. Po večernej svätej omši nasledovalo predstavenie seminára a mnohí potom strávili tiché chvíle „súkromnej audiencie“ v kaplnke pred Pánom.

cicmany 1cicmany 2

Účasť na Kristovom kalichu
Sobotná téma „Toto robte na moju pamiatku“, ktorou nás previedol páter Juraj Pigula, sa veľmi hlboko dotkla každého účastníka seminára. Mať účasť na Kristovom kalichu – tento pre bežného človeka vzdialený pojem dostal pre mňa nový obsah. Každý máme svoj kalich, náš jedinečný život a to, čo do neho patrí, boľavé, smutné i radostné. Prijať svoj život, svoj kalich, znamená byť vďačný za svoj život, čo v ňom je a vďaku vzdávame zvlášť pri eucharistii. Poludňajšia svätá omša tak dostala úplne iný rozmer, keď sme mohli prijať pod obidvoma spôsobmi a zúročiť tak to, čo sme pri rozjímaní videli vo svojich kalichoch/životoch. V neskoršom zdieľaní v skupinkách nám čas utekal míľovými krokmi. Nočná multimediálna krížová cesta načrtla, aký kalich prijal Ježiš, ba vidiac čo ho čaká žiadal Otca: „Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“ (Lk 22, 42). Každý z nás šiel v tichosti spať zamyslený nad svojim kalichom.

Tu som
Sobotná téma „5 etáp vykúpenia“, s ktorou nás zoznámila Lucia Hidvéghyová, opäť silne rezonovala v každom jednom poslucháčovi. Ústredná izraelská postava Exodusu, Mojžiš, s jeho „Tu som“ Bohu v horiacom kríku (porov. Ex 3,4), nás sprevádzal pri zamysleniach a rozjímaní. Egypt, mocný otrokár, sa prenesene objavuje aj v našich životoch. Pozreli sme sa do nášho vnútra, čo nás stiesňuje, kto je naším otrokárom, Egyptom. Kedy sa končí otroctvo a začína sloboda? Interpretácia, že voda počas prechodu izraelitov cez Červené more siahala po krk a až potom sa more rozostúpilo, nás nenechávala chladnými. Buď pokojný a ver, že Ja som tvoj Boh… Na svätej omši doznievali myšlienky z rozjímania až sa zliali s predchádzajúcim dňom a kalichom nášho života. Na večernej adorácii sme každý mali pripravený svoj symbolický kalich, na kolenách pred Sviatosťou sme ho pevne uchopili, pozreli sa čo v ňom máme, čo žijeme, kalich pozdvihli a vypili – do dna. Na to sme povolaní – vyprázdniť svoj život a naplniť ho niečím iným. Niekým. Ním. Páter Juraj a páter Pavol nás zavolali menom a po našom „Tu som“ nám pomazali dlane olejom a vyslali nás ako misionárov radosti, aby sme slúžili v našich farnostiach a rodinách cez rozhovory všetkým, ktorí to potrebujú, blízkym, známym aj neznámym ľuďom. Kouč je pri tom, keď koučovaný povie áno svojmu kalichu.

cicmany 3

Choďte, máte poslanie
Adoráciu aj všetky sväté omše sprevádzala kapela, ktorej členmi boli prirodzene kouči (nepamätám si všetky navrhované názvy, ale jeden áno: Coaching stones). Lucia nás naučila po hebrejsky modlitbu „Moja sila a chvála je Pán, On sa mi stal záchrancom“. Spievali sme ju často a radi. Húdol som si ju celý týždeň v práci namiesto obľúbeného Karola Duchoňa. Aj manželku som ju naučil. Kto chce, naučím ho tiež.
Nedeľné hodnotenie seminára a zdieľanie bolo… ako by som to… hrejivé a úprimné. Skropili ho slzy radosti, oslobodenia, dôvery, prijatia, účasti, vďaky… Slávnostná nedeľná Eucharistia nás posilnila a záverečné „Choďte, máte poslanie“ nám pripomenulo dôvod, prečo sme kresťanskí kouči. Bodkou za nevšedným predĺženým víkendom bol chutný a dobre štipľavý obed.

Tešíme sa na tretí ročník
Som nesmierne vďačný Nebeskému Otcovi za prednášajúcich Juraja Pigulu a Luciu Hidvéghyovú, že sa ujali programu a stali sa nástrojmi, cez ktoré prúdila milosť do našich sŕdc. Búcham síce do klávesnice, ale keby som článok písal perom, určite bude písmo roztrasené z toho, ako sa vnútorne ešte stále chvejem z toho, čo sa udialo a deje. Každý z nás má svoj kalich a Egypt a všetci sme pozvaní vykonať svoj vlastný exodus z otroctva. Vďaka všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii seminára aj všetkým zúčastneným za ich otvorenosť. A čo tretí ročník seminára? Mám 77 dôvodov prísť.

cicmany 4Pohľad Lucie Hidvéhyovej
Miesto záveru budem citovať Luciu Hidvéhyovú, ktorá ako jediná z účastníkov v Čičmanoch mala možnosť vidieť našu vzorku komunity kresťanských koučov zvonka. I keď… Luciu sme medzi seba tak nejak prirodzene prijali. „Mám opísať „wow efekt z tejto obnovy“, nad čím žasnem… Sú to dve veci, navzájom prepojené.
Prvá: Boh má pre mňa VIAC, vždy, stále znova a znova. Ponúka mi viac, než som dúfala; viac, než som sa odvážila očakávať; viac, než som si vedela predstaviť; viac, než si zaslúžim. Vždy je štedrejší a tvorivejší, prekvapuje ma svojimi novými a nečakanými možnosťami a márnotratne veľkoryso ma zahŕňa dobrodeniami. Cítim až zahanbenie pre svoju malosť a úžas nad Jeho veľkosťou, ale aj vďačnosť a tichú radosť.
Druhá: Atmosféra v skupine koučov. To, čo ju tvorí, neviem vystihnúť stručne, ale je to najmä prijatie človeka takého, aký je a odvaha byť sám sebou; vzájomná úprimnosť a dôvera, veľká otvorenosť a priamosť; nikto sa na nič nehrá, neskrýva svoju ozajstnú tvár; veľká sloboda deliť sa o Božie pôsobenie vo svojom živote a túžba, prajnosť, aby sa aj iní priblížili čo najviac k Bohu; spoločné hľadanie jeho tváre a blízkosti, cesty k Nemu. Také niečo zažiť je sviatok a milosť nad ktorou žasnem a ďakujem,
Bohu, aj každému z vás.“

Ľuboš Kotlárik
účastník seminára (kresťanský kouč)

Seminár duchovného rastu koučov II.: o kalichu, našom súkromnom Egypte a Bohu