Plán odborných prednášok a svedectiev manželov, ktoré sa budú konať vo Family Garden v prvom polroku 2020

13. 1. 2020

Príbeh krízy nášho manželstva.
• Jozef Klinko a Gabriela Klinková

10. 2. 2020

Akú úlohu hrá v manželstve zdravé sebavedomie?
• Anton Jankech a Jana Jankechová

9. 3. 2020

Mám doma Sväté písmo – a čo ďalej?
• ThDr. Lucia Hidvéghyová, PhD. (odborníčka na Sv. písmo, judaizmus a židovsko-kresťanské vzťahy)

20. 4. 2020

Čo urobilo s naším manželstvom odpustenie si jeden druhému?
• Miroslav Krajčoviech a Alena Krajčoviechová

11. 5. 2020

Manžel učil Jána Pavla II. (O živote vo sviatosti manželstva)
• ThLic. Marián Valábek, SDB

Čas: 19:00 – 21:00 hod.
Miesto: Farnosť Márie Pomocnice kresťanov, Miletičova 7 (sála pod kostolom)
Parkovanie: vo dvore farnosti
+Google Map
Plán prednášok na 1. polrok 2020