Family Garden zrealizovalo počas prvej vlny korona vírusu pilotný projekt “Služba sprevádzajúceho rozhovoru”. Jeho cieľom bolo poskytnúť ľuďom v „korona čase” online koučovacie rozhovory s kresťanskými koučmi. Počas dvoch mesiacov trvania projektu, od začiatku júna do konca júla 2020, sa na takmer 30 koučov obrátilo 35 ľudí, ktorí celkovo absolvovali 47 koučovacích rozhovorov.

Reportáž nájdete tu:

O projekte Služba sprevádzajúceho rozhovoru v TV Lux