JE SALEZIÁNSKOU SPOLUPRACOVNÍČKOU, HRÁ NA GITARE V DETSKOM ZBORE A JE AJ SKIALPINISITKOU – SÍCE ZAČÍNAJÚCOU, ALE ZA TO NADŠENOU. A JE AJ NADŠENOU A SKÚSENOU FYZIOTERAPUETKOU. OKREM TOHO ORGANIZUJE PARTIU, KTORÁ VŽDY PRIPRAVÍ SÁLU PRED PREDNÁŠKOU FAMILY GARDEN.

Našla si sa v práci fyzioterapeutky, čo ťa na nej baví?

Som veľmi vďačná za túto prácu s ľuďmi. Môj job vnímamako povolanie, ktoré mi je darom zhora. Neustále sa uisťu jem, že práca s ľuďmi ma skutočne baví, hoci to nie je ľahká cesta. Uvedomujem si, ako je dôležité rásť aj po odbornej stránke. To, ako človek na sebe maká a ako rastie, sa odzrkadlí aj na spokojnosti pacientov :-). Keď vidím, že klient spolupracuje, výsledok sa dosiahne rýchlejšie. O to viac ma potom práca zaujíma a dáva mi zmysel.

Čo ťa najviac oslovuje na projekte FG?

Oslovuje ma najmä aktuálnosť a pravidelnosť projektu. Páči sa mi myšlienka preventívneho systému, ktorým sa dá pomôcť mladým, snúbencom, manželským párom…tu a teraz! V dnešnom svete sa „rodina“ stáva pomaly cudzím pojmom. Zdá sa mi že niekedy chýba taký ten správny, tradičný pohľad na rodinu, a často víťazí silný egoizmus človeka a potom to rúca základy rodiny. Aj ja osobne som rada, že si môžem občas vypočuť skúsenosti manželov, a byť možno o niečo múdrejšia.

Chodievaš aj na prednášky Family Garden. Ktorá ťa najviac zaujala a čím?

Určite ma najviac oslovili skúsenosti manželských párov. Vytiahnem asi dve veci. Dôležitosť komunikácie, vytvorenie si špeciálneho priestoru pre spoločne a pravidelne strávený čas a vedomie rozdielnosti v povahe muža a ženy.

„AJ JA OSOBNE SOM RADA, ŽE SI MÔŽEM OBČAS VYPOČUŤ SKÚSENOSTI MANŽELOV, A BYŤ MOŽNO O NIEČO MÚDREJŠIA.“

Marka Ondrušová